31 Mayıs'a kadar ilanlarımız ücretsizdir.   Üye olmak için tıklayınız

Yükleniyor...

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. . /. . / 202 .
1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) bir tarafta İnönü Mah.Gebze Güzeller Osb Mahallesi Nursultan Nazarbayev Sk. No: 14 Gebze/Kocaeli adresinde mukim Tepzone Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra kısaca “Tepzone” veya “MachineTotal.com” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Ek-2 Ticari Şartlarda bilgileri yer alan Üye (bundan sonra kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. MachineTotal.com ve Üye ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, MachineTotal.com’un yönetmekte olduğu elektronik ticaret platformuna Üye’nin üye olmasını ve bu platformda Üye’ye ait ürün ve hizmetlerin ilan vermesine imkan sağlanması (“Hizmet”), Üye’nin ise bunun karşılığında MachineTotal.com’a Sözleşme’de kararlaştırılan hizmet bedelini ve varsa kararlaştırılan diğer ücretleri ödemesine ilişkin hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesidir.

3. TANIMLAR

Platform: Mülkiyeti ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü mali ve manevi hakları MachineTotal.com’a ait olan, işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Hizmetler’in sunulduğu “MachineTotal.com” ve bağlantılı diğer tüm alan adları ile mobil uygulamaları ifade eder.
Hizmet/Hizmetler: Platform üzerinde, Üye’nin ürün ve hizmetlerine ilişkin ilan yayınlama, pazarlama, ürünlere ait reklam, listeme, doping ve ek hizmetler olmak üzere MachineTotal.com tarafından sunulan/sunulacak her türlü uygulamayı ifade eder.
İlan Hizmeti: Üye’nin, Platform’da ürün ve hizmetleri, ticari faaliyetleri konusunda ilan verebilmesi hizmetidir.

Listeleme Hizmeti: Üye’nin girmiş olduğu ilanların, Üye tarafından belirlenmiş olan kategoriler altında Platform arayüzünde otomatik olarak listelenmesi hizmetidir.

Doping Hizmeti: Üye tarafından yayınlanan ilanların diğer ilanlardan daha öne çıkmasını, daha kolay ulaşılabilmesini ya da etkinliğinin artırılmasına hizmet eden hizmetlerdir.

Üye: İşbu Sözleşme’nin tarafı olan, Platform üzerinde yayımladığı ilanlar aracılığıyla kendisine ait ürün ve hizmetlerin ilan ve reklamını yapan tüzel veya gerçek kişi Üye’yi ifade eder.

4. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

MachineTotal.com, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkına Kanun uyarınca başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan bir aracı hizmet sağlayıcı olup, Platform’da yer alan herhangi bir ürünün veya hizmetin sağlayıcısı/satıcısı konumunda değildir.

5. YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

5.1. İşbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi, Üye’nin, Ek-1’de yer alan belgeleri tam ve eksiksiz olarak Platform’a yüklemesine ve MachineTotal.com’un, Üye’nin üyeliğini onaylamasına bağlıdır. MachineTotal.com, Üye’nin üyeliğini onaylayıp onaylamama konusunda münhasır yetkiye sahip olup, MachineTotal.com, Üye’nin üyeliğini onaylayana kadar Üye’nin işbu Sözleşme tahtında herhangi bir hak iddiasında bulunması mümkün değildir. MachineTotal.com Üye’nin üyeliğini onaylamak için ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir veya onayı ek şart ve koşullara bağlayabilir.

5.2. İşbu Sözleşme, Üye’nin üyeliğinin MachineTotal.com tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek olup (“Yürürlük Tarihi”), Yürürlük Tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

6. ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Üye, Ek-1’de yer alan belgeleri eksiksiz olarak MachineTotal.com’a sunmak ve Platform’da yer alan üyelik formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmakla yükümlüdür. Üye’nin sunmuş olduğu bilgi ve belgelerin kısmen veya tamamen gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde, MachineTotal.com bundan kaynaklanan zararlarının tazmini hakkı saklı kalmak kaydıyla, Üye’nin Hizmetlerden faydalanmasını geçici veya kalıcı olarak durdurabilir.

6.2. MachineTotal.com, Üye’nin üyeliğinin devamını ek bilgi ve belge teminine bağlayabilir. Bu durumda Üye, MachineTotal.com’un talep ettiği bilgi ve belgeleri sunana kadar Üye’nin Hizmetlerden faydalanmasını geçici veya kalıcı olarak durdurabilir.

6.3. Üye, Üyelik Formu’nda bildirdiği e-posta ve telefon numarası bilgilerinin yapılacak her türlü bildirim için yetkili iletişim kanalları olduğunu, işbu e-posta ve telefon numarası üzerinden yapılacak onay ve iletişimin kendisini bağladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.4. Üye yetkili e-posta ve telefon numarası da dahil olmak üzere Üyelik Formunda beyan etmiş olduğu bilgiler ile Ek-1’de yer alan belgelerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu değişikliği derhal MachineTotal.com’a bildireceğini ve Platform’da değişikliğe ilişkin gerekli düzeltmeleri yapacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Herhangi bir değişikliğin MachineTotal.com’a bildirilmemesinden ve/veya Platform’da güncellenmemesinden kaynaklanan her türlü zarar münhasıran Üye’ye aittir.

6.5. Üye, Platform’u kullanmak için oluşturacağı kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğinden münhasıran sorumlu olup, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen tüm eylemler Üye tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilir.

6.6. Üye, Platform’da yayınladığı ilanlara ait görsel ve yazılı içeriğin gerçek, doğru, güvenilir ve mevzuata uygun olmasından sorumlu olup; herhangi bir aykırılıktan doğan zarardan münhasıran sorumludur. MachineTotal.com, herhangi bir ilanı gerekçe göstermeksizin kaldırma hak ve yetkisine sahip olup, Üye, herhangi bir ilanın yayından kaldırılması nedeni ile kar kaybı da dahil olmak üzere herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. İlanın Sözleşme’ye ve/veya hukuka aykırı nitelikte olması nedeniyle kaldırılması halinde Üye’ye hizmet bedeli iadesi yapılmaz.

6.7. Üye, Platform’da yayınlayacağı ilanların, Platform üzerinden duyurulan ve zaman zaman MachineTotal.com tarafından tek taraflı olarak değiştirilmesi mümkün olan İlan Kuralları’na uygun olması gerekir.

6.8. Üye, Platform’da yayınlayacağı ilanların herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını, ilanlarını yayınladığı ürünlere ilişkin yetki ve sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ilanlarını yayınladığı hizmetlerin herhangi bir izin, ruhsat gerektirmesi halinde gerekli ilgili izin ve/veya ruhsata sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. Üye, Platform’a zarar verecek her türlü eylemden kaçınmakla yükümlü olup, Platform’a sağlayacağı içeriklerin, Platform’a zarar verebilecek yazılım, lisanssız ürün, virüs vb. zararlı teknoloji içermeyeceğini, Platform’un güvenliğini sağlamak için MachineTotal.com tarafından kendisine bildirilen her türlü önlemi alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10. Üye, Platform’da kullandığı her türlü ilan, içerik ve görselin, MachineTotal.com tarafından reklam ve tanıtım amacıyla her türlü platformda (görsel ve yazılı basın, internet vb.) kullanılması konusunda MachineTotal.com’u yetkilendirmiş olup, bu kullanım nedeni ile herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.11. Üye, Platform’dan yayınlayacağı ilanlarda yer alan her türlü görsele ait sınai mülkiyet haklarının ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser vasfına haiz olması halinde mali ve manevi haklarının bizzat kendisine ait olduğunu veya ürünlerin kullanma/faydalanma konusunda yetkili olduğunu ve ilanların yayınlanmasının mevzuata herhangi bir aykırılık teşkil etmediğini, herhangi bir üçüncü kişiye ait marka, tasarım, eser dahil olmak üzere herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal etmediğini beyan, kabul ve taahhüt eder. MachineTotal.com’un Platform’da ilanı yayımlanan herhangi bir ürünü/hizmeti inceleme yükümlülüğü olmayıp; üçüncü bir kişi tarafından yapılacak olan herhangi bir hak ihlali iddiasında, Üye, ilanların hukuka uygun olduğuna dair bilgi ve belgeleri derhal MachineTotal.com’a sunacaktır. Üye tarafından Platfom’da yayınlanan ilanların herhangi bir kimsenin sınai ve/veya fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğinin, tespiti halinde, Üye MachineTotal.com’un bu nedenle uğrayacağı zararları derhal tazmin edecektir.

6.12. Üye, MachineTotal.com’un Platform’da yayımlanan herhangi bir ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçeğe uygunluğunu, doğruluğunu, hukuka uygunluğunu araştırma ve tespit etme yükümlülüğü bulunmadığını, söz konusu ilan ve içerik nedeni ile ortaya çıkabilecek zararlardan MachineTotal.com’un sorumlu bulunmadığını, bu hususta tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.13. Üye, Platform’da yayınlayacağı ilan ve reklamlarının haksız rekabete yol açacak üçüncü kişilerin ticari ve şahsi itibarını sarsacak, kişilik hakların ihlal edecek nitelikte olmayacağını, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini , yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir .

6.14. Üye, Platform’da yayınladığı ilanların/içeriklerin ve Platform üzerinden gerçekleştirilen iletişimin MachineTotal.com tarafından izlenebileceğini ve saklanabileceğini kabul eder. 7. BENİMMAKİNEM.NET’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. MachineTotal.com, işbu Üyelik Sözleşmesinde yer alan hizmetlerin Sözleşme koşullarına uygun şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli olan altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi taahhüt eder. Ancak MachineTotal.com, söz konusu hizmeti herhangi bir zaman önceden haber vermeden durdurabilir, Platform’u kullanıma kapatabilir.

7.2. MachineTotal.com’un, Platform üzerinden yayınlanan ilanların ve içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçeğe uygunluğunu ve herhangi bir hak ihlaline neden olup olmadığını araştırma yükümlülüğü söz konusu olmayıp, ilandan kaynaklı her türlü sorumluluk münhasıran ilanı yayınlayan Üye’ye aittir.

7.3. MachineTotal.com, Platform üzerinde dilediği zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın güncelleyebilir, bakım ve onarım yapabilir. Bakım, onarım, güncelleme ya da herhangi bir teknik aksaklık vb. herhangi bir nedenle Platform üzerindeki hizmetlerin kesintiye uğramasından kaynaklı olarak MachineTotal.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.4. MachineTotal.com, münhasıran kendi takdirine bağlı olarak işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir veya birden çok maddesini ve/veya eklerini herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirebilir. Sözleşme ve/veya Eklerinde yapılacak değişiklikler Platform üzerinden duyurulmakla yürürlüğe girecek ve taraflar için bağlayıcı olacaktır.

7.5. MachineTotal.com, Üye tarafından oluşturulan ilanları değerlendirmeye alarak, uygun görmediği ilanları reddetme hakkına sahiptir.

8. MALİ HÜKÜMLER

8.1. Platform üzerinden verilecek Hizmetlere ilişkin olarak ücretlendirme, Platform üzerinde ilgili Hizmet’e ilişkin sayfada gösterilecek olup, Üye söz konusu Hizmet’ten faydalanmasının ilgili hizmet bedelini ödemesine bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Üye’nin, Platform üzerinden faydalandığı Hizmetler için ödemesi gereken hizmet bedellerine ilişkin aylık şekilde tek bir fatura düzenlenecektir.

8.3. Üye, düzenlenen faturayı düzenleme tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ödemekle yükümlü olup, Üye’nin herhangi bir fatura bedelini zamanında ödememesi halinde MachineTotal.com, Hizmetler’i herhangi bir bildirimde bulunması gerekmeksizin durdurabilir.

9. GİZLİLİK

9.1. MachineTotal.com’a ait teknik bilgiler programlar ve dokümanlar, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri, donanım-yazılım ve tüm diğer düzenleme ve uygulamalar Gizli Bilgidir. Bilgi varlığı kapsamına, herhangi bir sınırlama olmaksızın, herhangi bir evrak, elektronik dosya, elektronik posta, yazılım programı, algoritma, yazılım modülü, formül, program kaynak kodu, bilgisayar ve/veya iletişim sisteminin tarifi veya ayrıntıları, envanter bilgileri, teknik özellikler, keşif ve icatlar, çizim ve tasarımlar, patentler, ürün planları ve teknolojileri, yazılım kullanım kitapçıkları, ticari markalar veya ticari marka önerileri, pazarlama bilgileri, müşteri ve kullanıcı listeleri ve bilgileri, çalışanlara ait bilgiler, satış tahminleri ve değerlendirmeleri, finansal raporlar, finansal planlar, finansal tahminler, maliyet çalışmaları, fiyat listeleri, fiyatlandırma yöntemleri, kontrat hükümleri, kayıtlar, dosyalar, işletme planları, özel ticari sırlar da dahildir. Bu madde ile sayılan bilgi varlığı tahdidi olmayıp, MachineTotal.com’in kamuya açıklamadığı her türlü bilgi bu kapsama dahildir.

9.2. Aşağıda belirtilen hususlar Gizli Bilgi kapsamına dahil değildir:

9.2.1. Kullanımı veya açıklanması konusunda hiçbir kısıtlama yapılmadan üçüncü kişilere açık olan, MachineTotal.com tarafından zaten açıklanmış olan bilgiler.

9.2.2. İşbu Sözleşme herhangi bir şekilde ihlal edilmeksizin, Taraflar’ın bağımsız bir şekilde tasarladıkları, üretip geliştirdikleri bilgiler.

9.2.3. Yürürlükte olan kanun, ilgili mevzuat, sair yasal düzenlemeler, mahkeme kararı ve/veya idari emirler gereğince açıklanması gereken bilgiler.

Üye bu bilgileri açıklaması gerekir ise derhal yasal olarak mümkün ise MachineTotal.com’u bilgilendirecek ve açıklanacak bilgilerin yalnızca zorunlu olanlarla sınırlı tutulmasına azami özen gösterecektir.

9.3. MachineTotal.com, işbu Sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da işbu Sözleşme kapsamında edinmiş olduğu ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-posta adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak, süreçlerini iyileştirmek, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, MachineTotal.com’un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu veriler, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

10.1. Üye, MachineTotal.com ile paylaştığı ve/veya işbu Sözleşme kapsamında edindiği kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve muhafaza edilmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun şekilde davranacağını, verilerin korunmasına ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin edeceğini ve gerekli idari ve teknik önlemlerin alınacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.2. Üye kişisel verilerin yalnızca sözleşme gereği veya kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı şekilde işleyecek ve verilerin hukuka uygunluk sebepleri olmaksızın yurt içinde ve/veya yurt dışında başkaca kimselere aktarmayacaktır.

10.3. Üye, Sözleşme kapsamında amacın gerçekleşmesi veya mevzuat kapsamında kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde kişisel verilerin mevzuata uygun şekilde imha edecektir.

10.4. Üye, MachineTotal.com ile paylaşacağı kişisel verileri hukuka uygun şekilde edeceğini, aktarmaya yetkili olacağını, MachineTotal.com’a hukuka uygun olarak aktaracağını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan tüm yükümlülüklere uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.5. Üye, MachineTotal.com’a bildireceği ve/veya Platform’da beyan edeceği yetkililere ait kişisel verileri MachineTotal.com ile paylaşmadan önce, ilgili kişilere işbu Sözleşme’nin ekinde yer alan Aydınlatma Metni’ni ileteceğini, kişilerin Aydınlatma Metni kapsamında aydınlatılmasını sağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.6. Üye, çalışanlarının ve tüm yardımcı kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve işbu maddeye uymakla yükümlü olduğunu, aksi yöndeki her türlü iş ve işlem ile aydınlatma yükümlülüğü dahil olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili ikincil mevzuatı ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun çıkaracağı rehberler (tüm bunlar bir arada “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı” olarak anılacaktır) kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle; ilgili kişiler, yetkili kurum ve merciler ile sair üçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek her türlü talep ve itirazdan MachineTotal.com’i ari tutacağını ve burada sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’na aykırı bir işlemin gerçekleştirmesinden ötürü meydana gelecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

10.7. Üye, işbu Sözleşme kapsamında işlediği kişisel verilere ilişkin bir ihlalin tespit edilmesi halinde derhal ve en geç 24 saat içinde MachineTotal.com’a yazılı olarak bildirimde bulunacağını, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri talebinde bulunulması halinde durumun derhal, ilgili kişi taleplerinin ise en geç 7(yedi) gün içinde MachineTotal.com’a bildirileceğini, ilgili kişi taleplerinin karşılanmasına ilişkin her türlü bilgi, belge ve desteğin sağlanacağını ve işbirliği içinde hareket edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.8. Üye, MachineTotal.com tarafından kendisine bildirilecek olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelere, duyurulara, prosedür ve talimatlara uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.9. Üye, işbu Sözleşme kapsamında edindiği kişisel verileri, hiçbir sebep, şekil ve surette ticari elektronik ileti göndermek, kendisini tanıtmak, reklam, pazarla ve sair amaçlarla kullanmayacaktır.

11. FİKRİ MÜLKİYET 11.1. Platform’un, tasarım, içerik veri tabanı, ara yüzü, kodları ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ögeleri ile mali ve manevi hakları (“fikri mülkiyet hakları”) MachineTotal.com’a aittir. Üye, MachineTotal.com’un mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını MachineTotal.com’un izni olmaksızın paylaşamaz, çoğaltamaz, sergileyemez, dağıtamaz ve her ne suretle olursa olsun kullanamaz.

11.2. Üye, Platform’da yayımlayacağı ilanların, içeriklerin ve görsellerin Platform’da ve üçüncü kişilere ait sitelerde ve uygulamalarda görüntülenebilmesi, işlenmesi vb. amaçlarla kullanılabileceğini, Platform’un ve/veya MachineTotal.com’u reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Üye, Platform’da yayımlayacağı ilanların, içeriklerin ve görsellerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı da dahil olmak üzere her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir süre, yer ve sayı sınırlaması olmaksızın, ücretsiz olarak MachineTotal.com’a vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. MÜCBİR SEBEPLER

12.1. Taraflardan herhangi birinin kusuruna dayanmayan, Tarafların iradesi dışında meydana gelen, önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan ve Sözleşmenin yürütülmesine engel teşkil edecek mücbir sebepler dışında Taraflar, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

12.2. Mücbir sebepler, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere doğal afetler, salgın hastalıklar, savaş, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör eylemleri, sabotaj ve benzeri hallerdir.

12.3. Mücbir sebeplerden dolayı Taraflardan birinin Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumunda mücbir sebepten etkilenen Taraf, diğer Taraf’a, mücbir sebebin meydana gelişini izleyen 3(üç) gün içinde ve yazılı olarak mücbir sebebin meydana geldiği tarih ile Sözleşmedeki hangi yükümünü ne ölçüde olumsuz etkileyeceğini ve etkilerin tahmini giderilme süresini açıkça belirtecektir.

12.4. Mücbir sebebin kesintisiz 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde Taraflardan her birinin, diğer Taraf’a yazılı olarak bildirmek kaydıyla Sözleşmeyi sona erdirme hakkı olacaktır.

13. SÖZLEŞMENİN FESHİ

13.1. Taraflardan her biri en az bir ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşmeyi her zaman tazminatsız olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.

13.2. Taraflar'dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

13.3. Üye’nin, işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan herhangi bir hükme aykırı davranması halinde MachineTotal.com’a başkaca bir ihtara gerek olmaksızın Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Münhasıran MachineTotal.com’a yetkisinde olmak üzere MachineTotal.com, fesih hakkına helal gelmeksizin, Üye’ye aykırılığı ortadan kaldırması için süre tanıyabilir ve bu sürede Hizmetleri geçici olarak durdurabilir. İşbu halde MachineTotal.com’un Sözleşme’ye aykırılık nedeniyle uğradığı dolaylı ve doğrudan zararlar ilk talep anında Üye tarafından derhal ödenecektir.

14. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK

MachineTotal.com, işbu Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahip olup, değişiklik yapılan hükümler Platform üzerinden ilan edilecektir. Değişiklikler paylaşıldığı ve/veya ilan edildiği tarihten itibaren geçerli olacaktır.

15. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, Taraflar arasında herhangi bir ihtilaf çıkması halinde yetkili yargı yeri İstanbul Bakırköy mahkemeleri ve icra müdürlükleridir.

16. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda MachineTotal.com’un ticari defter ve kayıtları ile MachineTotal.com’un veri tabanında, sunucularında tutulan elektronik kayıtların, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

17. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE BÖLÜNEBİRLİK

17.1. İşbu Sözleşme’nin ekleri, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, ekler ve Sözleşme bir bütün olarak yorumlanır ve Taraflar için bağlayıcılık teşkil eder.

17.2. İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden biri veya birkaçının herhangi bir kanun veya düzenleme tahtında geçersiz veya uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi halinde, Sözleşme’nin kalan hükümleri aynen geçerliliğini korumaya devam edecek ve Taraflar için bağlayıcı olacaktır.

18. FERAGAT

Tarafların işbu Sözleşme’den veya Sözleşme’nin herhangi bir şekilde ihlalinden doğan bir hakkını, yetki veya gücünü kullanmaması veya ertelemesi, bu haktan vazgeçtiği anlamına gelmeyecek, bu hakkın daha sonra kullanılmasını veya işbu Sözleşme’nin müteakip ihlallerinde diğer hak ve yetkilerini kullanmasında engel teşkil etmeyecektir.

19. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Üye, MachineTotal.com’un önceden yazılı onayını almadan, işbu Sözleşme’yi ve Sözleşme’deki haklarını ve yükümlülüklerini tümüyle ya da kısmen üçüncü bir kişiye devir ve/veya temlik edemeyecektir.

20. BİLDİRİMLER

20.1. MachineTotal.com, Üye’ye yapacağı her türlü bildirimi, Üye’nin Ek-2’de bildirdiği e-posta adresi veya doğrudan Platform üzerinden yapabileceği gibi Üye’nin Ek-2’de yer alan adresine fiziki olarak da yapabilir.

20.2. Üye iletişim adreslerinde bir değişiklik olması halinde, bu değişiklikten 30 gün önce MachineTotal.com’a bilgilendirmekle yükümlü olup, aksi halde Sözleşme’de belirtilen ve/veya daha önce usulüne uygun şekilde bildiriliş olan iletişim bilgilerine yapılacak tebligatların ve bildirimlerin geçerli ve yasal sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiş olup . . /. . /202. . Tarihinde imzalanmıştır.

ÜYE TEPZONE

Kategori : Tümü

Ürün/Mağaza Arama Sonuçları